Vad kostar det att installera en varmvattenberedare?

Att kunna använda sig av varmvatten i samband med dusch och diskning är säkert något som alla vill kunna göra. Genom att installera en varmvattenberedare får du tillgång till varmt vatten, även i sommarstugan. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att installera varmvattenberedare.

Det finns i dagsläget ett flertal olika vattenberedare som du kan välja mellan: Förrådsberedare, ackumulatortank, värmepumpsvarmvattenberedare eller genomströmningsberedare. Vilket alternativ som passar ditt hem bäst beror på det befintliga uppvärmningssystemet i huset. Därför är det alltid bra att rådge med en kunnig VVS-installatör innan du inhandlar varmvattenberedaren.

När du ska byta varmvattenberedare i ditt bostadshus kan det vara värt att se över hela värmesystemet för att hitta en lösning som gör att du sparar in på dina uppvärmningskostnader. Enklast är att konsultera en auktoriserad rörfirma för råd kring ditt värmesystem.

 

För att få ett exakt pris för att installera en varmvattenberedare i din fastighet kan du begära in kostnadsfria offerter genom VVS Experter.


Vad kostar själva varmvattenberedaren? 

Ett enkelt sett att få en uppfattning av vad själva varmvattenberedaren kostar är att söka på internet eller besöka återförsäljare. Ett tips är att alltid kolla olika Bäst-i-test som exempelvis hos Råd & Rön, för att få en så långsiktigt hållbar varmvattenberedare som möjligt. 

 • 5 liter kostar ca 2500kr
 • 2000 liter kostar mellan allt från 7000kr till över 10.000kr 
 • 500 liter kostar cirka 15000 kr och uppåt. 

Vad kostar installation av varmvattenberedare?

En komplett installation kan kosta allt från 3.000kr och uppåt (observera att detta är generellt). Det beror helt på fastighetens förutsättningar och faktorer som exempelvis om det finns elektricitet och vatten framdraget eller om det ska installeras nya vattenrör och eluttag. 

 • Mellan tummen och pekfingret kan ett paketpris för installation för en 200 liters varmvattenberedare ligga på  ca 15.000kr efter rotavdrag.

 

Att tänka på då du ska installera varmvattenberedare


1. Vart du ska installera varmvattenberedaren

Till att börja med behöver du bestämma var du ska installera din varmvattenberedare. 

 • Om du ska installera en liten varmvattenberedare för att få varmvatten i badrummet kan den installeras på väggen i badrummet. 
 • Behöver du varmvatten för disken i sommarstugan kan den installeras under diskbänken. 
 • Ska du istället installera en större varmvattenberedare som ska ge varmvatten både i kök och i badrum kan den istället installeras i källaren, pannrummet eller i ett grovkök. 

En varmvattenberedare ska anslutas till husets vattenledning och ett jordat eluttag. Från beredaren ska sedan vattenledning gå ut till samtliga kranar där man vill få varmt vatten. Saknas detta bör du alltid anlita behöriga hantverkare som installerar vattenledningar och drar fram elkablar och monterar ett jordat eluttag.

 

2. Välja storlek på varmvattenberedaren

Hur stor varmvattenberedare du behöver beror på vad varmvattnet ska användas för och hur många personer som finns i hushållet. En för liten varmvattenberedare innebär att varmvattnet inte räcker till för alla då de ska duscha på morgonen eller för att fylla ett badkar. 

 • För en permanent bostad räcker det vanligtvis med en varmvattenberedare på 200 liter för en normalstor familj, 300 liter om man ofta använder badkaret. 
 • För en sommarstuga kan en varmvattenberedare på 50-100 liter räcka om den bara ska användas för disk och dusch.

3. Vilken typ av varmvattenberedare du ska ha

 • Typ
  Som nämnt ovan finns det i dagsläget flera olika typer att välja mellan: Förrådsberedare, ackumulatortank, värmepumpsvarmvattenberedare eller genomströmningsberedare. I dag blir det vanligare att man väljer mer energieffektiva produkter så som ackumulatortankar.
 • Korrosionsskydd i tanken
  Du behöver även bestämma vilket korrosionsskydd i tanken på varmvattenberedaren du ska ha - Koppar, emalj eller rostfritt. Valet av korrosionsskydd baseras ofta på vad för vatten du har: om det är höga kloridhalter eller hög kalkhalt i vattnet, vilken PH-halt vattnet har och så vidare. 

  Om du inte själv vet vad som passar din fastighet bäst rekommenderar vi att rådge med en VVS-installatör. 
 • Uppvärmning - Elpatron eller värmesköld
  Det vanligaste är att ha en elpatron som sitter i själva tanken och värmer upp vattnet i beredaren. En fördel med elpatron är att det är mer energieffektivt. Värmesköldar sitter till skillnad från elpatron utanpå tanken och har ingen direktkontakt med vattnet. I vissa fall kan det lämpa sig bättre, exempelvis om vattnet är aggressivt. 


Byta ut en äldre varmvattenberedare mot en ny

Om du ska byta ut en redan befintlig varmvattenberedare mot en ny så finns det redan vatten framdraget tillika vattenrör inkopplat till badrum och kök. Ett byte av varmvattenberedare kan man göra själv om man följer instruktionerna noggrant och ser till att alla rör-anslutningar är helt täta. 

Om vattenrören är 10 år eller äldre bör du även kontrollera dessa så att de inte har spruckit eller är otäta, detta gäller framför allt i fritidshus där vattenrör kan frysa sönder under vintern.

 

 1. Börja med att bryta strömmen och stäng av vattnet till varmvattenberedaren. Saknas en separat avstängningskran behöver du stänga av vattnet vid huvudkranen.
 2. Öppna avtappningskranen på varmvattenberedaren och låt allt vatten rinna ut i en hink.
 3. Lossa sedan röranslutningarna till varmvattenberedaren och skruva loss varmvattenberedaren från fästena på väggen. Är det en stor varmvattenberedare kan du behöva hjälp av en ytterligare person.
 4. Kontrollera om de gamla fästena på väggen är hela och sitter stadigt och om de passar för den nya varmvattenberedaren. Annars behöver dessa tas bort och nya monteras.
 5. Anslut sedan röranslutningarna till varmvattenberedaren. Se till att använda en ny packning och eventuellt gängtejp så att anslutningarna blir helt täta.
 6. Sätt därefter in kontakten i det jordade uttaget och sätt på vattnet. Kontrollera så att alla rör-anslutningar är täta och att det kommer vatten i alla kranar.

 

Även om man kan utföra arbetet med att installera en varmvattenberedare själv, om man är lite händig, så kan det vara tryggt att anlita en behörig rörmokare för installationen. Detta så att en erfaren och kunnig fackman kan kontrollera befintliga vattenledningar och anslutningar så att det inte senare uppstår en vattenskada.

 

Installera en ny varmvattenberedare

Om du istället ska installera en ny varmvattenberedare så kommer det krävas att du drar nya vattenledningar. Dels från husets vattenledning till varmvattenberedaren och dels från varmvattenberedaren ut till alla platser där du ska ha varmvatten. Du behöver även montera in blandare som kan hantera både varmt och kallt vatten.

Allt arbete med VVS bör alltid utföras av en behörig rörmokare som har den kunskap som krävs för att installera vatten och avlopp enligt gällande branschregler.

 

 1. Välj plats
  Börja med att välja ut en plats där du ska montera varmvattenberedaren. För större behållare är det lämpligt att installera varmvattenberedaren i ett pannrum, grovkök eller en källare. Montera fast fästena på väggen och sätt sedan upp varmvattenberedaren i fästena, enligt instruktioner som medföljer.
 2. Elektricitet
  Om jordat uttag för elektricitet saknas behöver du anlita en elektriker som kan dra elkablar och montera ett nytt jordat uttag.
 3. Dra vattenledning
  Från husets vattenledning behöver en ny vattenledning dras till varmvattenberedaren för att förse varmvattenberedaren med vatten som ska värmas upp. Från beredaren ska sedan vattenledning anslutas som går ut till badrum, kök och andra plats där man vill få tillgång till varmt vatten. Detta är ett omfattande arbete som ska utföras av en behörig rörmokare som vet vilka faktorer som kan påverka rören, exempelvis kyla, men som även har den kunskap som krävs för att utföra arbetet säkert och korrekt.
 4. Avstängningsventil
  I samband med att man drar nya rör ska man även sätta en avstängningsventil på den inkommande vattenledningen så att man enkelt kan stänga av vattnet vid behov.
 5. Koppla på och kontrollera
  När alla rör-anslutningar är monterade på ett säkert sätt ska sedan elkontakten sättas in i eluttaget. Sätt sedan på vattnet och gör en kontroll av alla rör-anslutningar och vattenledningar så allt är tätt och att varmvattenberedaren fungerar som den ska.

 

Anlita VVS-montör vid installation av varmvattenberedare

Hos VVS Experter kan du göra en offertförfrågan och få upp till fem stycken offerter från kvalitetsgranskade VVS-företag på din ort, kostnadsfritt och utan förpliktelser. Då får du ett bra underlag så att du kan jämföra offerter så du kan finna det företag som kan erbjuda de bästa villkoren och det bästa priset för din installation av varmvattenberedare. 

Skapa en kostnadsfri offertförfrågan

Fyll i formuläret så ser vi till att du få upp till 5 offerter från granskade VVS-företag.