Integritetspolicy

Personuppgiftansvarig

VVS Experter (en del av Smartproduktion), 559252-5512, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Företag
VVS Experter (en del av Smartproduktion)
Organisationsnummer
559252-5512
Adress
Mästargatan 5b, 78717, Borlänge
Telefon
070 681 52 22

Hantering av personuppgifter

Vi rekommenderar dig att läsa våra villkor för att få en fullständig förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter i relation till företagen vi samarbetar med.

Läs vidare här

Personuppgiftspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur VVS Experter (en del av Smartproduktion) samlar in och behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan hantera dem. Vi försöker även beskriva våra behandlingsaktiviteter så tydligt och transparent som möjligt.

Hur vi hanterar dina personuppgifter?

Vi på VVS Experter (en del av Smartproduktion) prioriterar din dataskydd och integritet högt. Dina personuppgifter skyddas noggrant genom flera säkerhetsåtgärder. All dataöverföring sker bakom SSL och andra säkerhetscertifikat för att säkerställa att informationen förblir konfidentiell och integriteten bevaras.

Vår databas är skyddad med stark lösenordshantering och avancerad krypteringsteknik, samt tvåvägsautentisering för att förhindra obehörig åtkomst. Dessutom genomförs regelbunden säkerhetskopiering av all data för att skydda mot dataförlust och för att möjliggöra återställning i händelse av en incident.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

Kontakta info@smartproduktion.se om du vill få din fullständiga data som vi har om dig. Du får den information inom 30 dagar och via mail.

Kolla nedan under "Formulär" nedanför för att se vilka personuppgifter vi samlar in (det varierar från formulär).

Rättigheter över dina data

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du anser att uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dem begränsas.

 • Konto: Om du har ett konto kopplat till denna webbplats kan du begära de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss**.
 • Kommentarer: Om du har skrivit kommentarer på VVS Experter (en del av Smartproduktion)s hemsida kan du begära att vi tar bort alla kommentarer du har skrivit*.
 • Kontaktformulär: Om du har skickat in ett kontaktformulär kan du begära att vi tar bort alla uppgifter du har skickat in*.

*Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av legala eller säkerhetetsskäl.

** Detta gäller om VVS Experter (en del av Smartproduktion) använder Smart Appen som tillhandahålls av Smartproduktion Sverige AB.

Kontakta info@smartproduktion.se eller skicka in en data begäran här om du vill utöva dina rättigheter.

Varför behandlar vi på VVS Experter (en del av Smartproduktion) personuppgifter?

På VVS Experter (en del av Smartproduktion) behandlar vi personuppgifter för att effektivt kunna hantera och betjäna våra kunder (och potentiella kunder). Tillgången möjliggör för oss att bearbeta kundförfrågningar, hantera kundrelationer och tillhandahålla nödvändig hjälp och support.
Om du som kund väljer att inte fortsätta med våra tjänster, kommer vi att radera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, för att respektera din integritet och dina rättigheter.*

*Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av legala, säkerhetetsskäl eller med överrenskommelse med dig.

Rutiner och kontroller över personuppgifter

Vi får genom plattformen som Smartproduktion (leverantör) tillhandahåller ett mail varje kvartal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) om genomgång av personuppgifter där vi rensar bort personuppgifter som inte längre är relevanta.

Information angående Cookies och delning av data

Vad är en Cookie?

Cookies är små textfiler som lagras i webbläsarens katalog på en dator. De hjälper webbplatsleverantörer med saker som att förstå hur människor använder en webbplats, komma ihåg en användares inloggningsuppgifter och lagra webbplatsinställningar. VVS Experter (en del av Smartproduktion) använder cookies samt liknande tekniker (t.ex. URL-spårning, lokal lagring). För ändamålet med denna cookiepolicy inkluderas sådana tekniker i termen "cookies".

Använder ni Cookies?

Ja. Vi använder cookies i enlighet med vår Integritetspolicy för att:

 • säkerställa att våra tjänster fungerar korrekt,
 • upptäcka och förhindra bedrägerier och överträdelser av våra användarvillkor,
 • förstå hur besökare använder och interagerar med vår webbplats,
 • annonsera våra produkter och tjänster, där det är tillåtet, och
 • analysera och förbättra våra tjänster och din webbplatsupplevelse.

Vem sätter Cookies till webbplatsen?

Det finns två huvudtyper av cookies som kan användas:

 • Förstapartscookies: dessa cookies sätts och läses av VVS Experter (en del av Smartproduktion)s hemsida direkt när du använder våra tjänster.
 • Tredjepartscookies: dessa cookies sätts inte av VVS Experter (en del av Smartproduktion)s hemsida, utan av andra företag som Google eller Facebook, för ändamål som webbplatsanalys och marknadsföring. Se ytterligare detaljer nedan om hur du hanterar dessa cookies.

Hantering av personuppgifter

Vi rekommenderar dig att läsa våra villkor för att få en fullständig förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter i relation till företagen vi samarbetar med.

Läs vidare här

Formulär

Använder du formulären på hemsidan så lagras informationen vilket är i linje med vår integritetspolicy. Nedan hittar du en lista på formulär som vi använder och attributen vars data vi lagrar.

Formulär till bostadsrättsförening

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Adress, ort & postnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Bostadsrättsförening
 • Fullständigt namn på kontaktperson
 • Vad gäller ditt projekt?
 • Ska material ingå i offerten?
 • I vilken typ av fastighet ska projektet utföras?
 • I vilken tid av fastighet gäller projektet?
 • Beskrivning
Kolla in formuläret här
Formulär till företag

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • I vilken typ av fastighet ska projektet utföras?
 • Vad gäller ditt projekt?
 • Ska material ingå i offerten?
 • Beskrivning
 • I vilken tid av fastighet gäller projektet?
 • Adress, ort & postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Fullständigt namn
 • Företagsnamn
Kolla in formuläret här
Formulär till privatperson

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Fullständigt namn
 • Adress, ort & postnummer
 • Ska material ingå i offerten?
 • Vad gäller ditt projekt?
 • I vilken typ av fastighet ska projektet utföras?
 • Beskrivning
Kolla in formuläret här
VVS & rördragning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • för utförande
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress, postnummer och ort
 • Vilken sorts VVS-arbete planerar du att utföra?
 • Är du i behov av en avloppsfilmning?
 • Ska material ingå i offerten?
 • Övrig information
 • Vad gäller ditt projekt?
 • När ska arbetet utföras?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • Vilken typ av fastighet gäller projektet?
Kolla in formuläret här
Luftvärmepump

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och ort
 • för utförande
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vilken typ av projekt gäller din förfrågan?
 • Vad gäller ditt projekt?
 • Är du i behov av en avloppsfilmning?
 • Övrig information
 • Vilken sorts VVS-arbete planerar du att utföra?
 • Vilken typ av luftvärmepump önskar du?
 • När ska arbetet utföras?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • Vilken typ av fastighet gäller projektet?
Kolla in formuläret här
Enklare generellt formulär till VVS

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • När ska arbetet utföras?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • Vilken typ av fastighet gäller projektet?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • för utförande
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress, postnummer och ort
 • Vilken sorts VVS-arbete planerar du att utföra?
 • Vad gäller ditt projekt?
 • Är du i behov av en avloppsfilmning?
 • Ska material ingå i offerten?
 • Övrig information
Kolla in formuläret här
Mindre generellt formulär till VVS

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Övrig information
 • Vilken sorts VVS-arbete planerar du att utföra?
 • Är du i behov av en avloppsfilmning?
 • Vad gäller ditt projekt?
 • Ska material ingå i offerten?
 • När ska arbetet utföras?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • Vilken typ av fastighet gäller projektet?
 • Postnummer och ort
 • för utförande
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Kolla in formuläret här
Generellt formulär till VVS

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad gäller ditt projekt?
 • Är du i behov av en avloppsfilmning?
 • Vilken sorts VVS-arbete planerar du att utföra?
 • Övrig information
 • Ska material ingå i offerten?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • När ska arbetet utföras?
 • Vilken typ av fastighet gäller projektet?
 • för utförande
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress, ort och postnummer
Kolla in formuläret här
Formulär för stambyte & relining

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver ni hjälp med?
 • Beskrivning
 • Är du i behov av en avloppsfilmning?
 • När ska arbetet utföras?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • för utförande
Kolla in formuläret här
Formulär till relining & spolning

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • När ska arbetet utföras?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • för utförande
 • Beskrivning
 • Vad behöver ni hjälp med?
 • Är du i behov av en avloppsfilmning?
Kolla in formuläret här

Vill du utöva dina rättigheter och ta bort den lokala lagrigen kopplat till formulären så klicka nedan.

Nödvändiga Cookies

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering, formulären och åtkomst till säkra områden av webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Cookie Constant från Orest Bida

Används för att spara cookieinställningar som Cookie. Cookie Constant från Orest Bida är utformat för att vara i linje med GDPR, CCPA och andra integritetslagar.

Formulären på vvsexperter.se

Används för att spara formulärdata och krävs för att formulären ska fungera korrekt.

Intern spårning

Vi kräver att språra genom intern mjukvara (delas aldrig till tredjepart) för att förstå hur användare interagerar med webbplatsen.

Språkinställningar

Används för att spara språkinställningar i lokal lagring och krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt för användaren.

Personalisering & analys

Dessa cookies används för att förbättra funktionaliteten och prestandan på webbplatsen. De hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen och att förbättra användarupplevelsen.

Google Analytics

Google Analytics används för att spåra och analysera användning av webbplatsen. Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

Läs vidare hos Google Analytics
Google Search Console

Google Search Console används för att spåra och analysera användning av webbplatsen. Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

Läs vidare hos Google Search Console
Fullstory

Fullstory används för att spåra och analysera användning av webbplatsen. Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

Läs vidare hos Fullstory

Marknadsföring

Dessa cookies används för att spåra användare över webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

Meta (Facebook & Instagram)

Används för att spåra användare på en webbplats. Används för att analysera webbplatsens användning.

Läs vidare hos Meta (Facebook & Instagram)
Google Ads

Används för att spåra användare på en webbplats. Används för att analysera webbplatsens användning.

Läs vidare hos Google Ads
Linkedin

Används för att spåra användare på en webbplats. Används för att analysera webbplatsens användning.

Läs vidare hos Linkedin
Vimeo

Används för att spåra, analysera och förbättra tjänsten. Används för att analysera webbplatsens och filmens användning.

Läs vidare hos Vimeo

Smartproduktion Sverige AB

Smartproduktion ligger bakom plattformen som hemsidan VVS Experter (en del av Smartproduktion)s hemsida (vvsexperter.se) använder. Plattformen lagrar informationen i säkra servrar och följer GDPR och andra lagar för att skydda dina personuppgifter.

Hur kontaktar jag Smartproduktion Sverige AB?

Du kan kontakta Smartproduktion Sverige AB på gdpr@smartproduktion.se om du har frågor om dina personuppgifter.

Hur lagras personuppgifterna på plattformen?

Personuppgifterna lagras i säkra servrar, krypterade och med tvåvägsautentisering för att skydda mot obehörig åtkomst. Företaget VVS Experter (en del av Smartproduktion) har tillgång till personuppgifterna för att kunna hantera dem.

Hur får jag ut mina personuppgifter från plattformen?

Du kan begära att få ut dina personuppgifter från plattformen genom att kontakta VVS Experter (en del av Smartproduktion).

Hur får man bort sina personuppgifter från plattformen?

VVS Experter (en del av Smartproduktion) kommer enligt GDPR och denna integritetspolicy att radera dina personuppgifter via plattformen och mail om du begär det. Får du inte hjälpen du behöver kan du kontakta Smartproduktion Sverige AB på gdpr@smartproduktion.se så hjälper de dig.

Frågor och svar

Här kommer vanliga frågor och svar om cookies och integritetspolicyn.

Använder ni cookies?

Ja, vi använder cookies i enlighet med vår integritetspolicy.

Vilka cookies använder ni?

Vi använder både förstapartscookies och tredjepartscookies.

Hur kan jag hantera cookies?

Du kan hantera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Hur länge sparas cookies?

Cookies sparas i enlighet med vår integritetspolicy.

Vad händer om jag inte accepterar cookies?

Om du inte accepterar cookies kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera.

Hur kan jag hantera cookies på hemsidan vvsexperter.se?

Du kan hantera dina cookies på webbplatsen vvsexperter.se genom att klicka här: Cookies-inställningar.

Integritetspolicy, villkor & hantering

Villkor

Läs vår villkor här.

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här.

Cookies-inställningar

Hantera Cookies-inställningar här.

Begär data

Gör en dataförfrågan genom formuläret.

Analysera & jämför dina
offerter med AI

Jämför offerter