Vad kostar det att installera en diskmaskin?

Att installera diskmaskin kan man göra själv under förutsättning att det finns färdiga uttag för vatten, avlopp och elektricitet. I annat fall behöver du anlita behöriga hantverkare som hjälper dig med installationen. Här kan du läsa mer om hur du installerar en diskmaskin.

I de allra flesta hem finns det idag en diskmaskin vilket bidrar till att man kan spara in tid på sin diskning så att man kan använda den till något bättre. Dessutom får man även ett bra resultat samtidigt som dagens diskmaskiner är både vattensnåla och energisnåla, vilket är bra för både miljön och plånboken. 

Har man redan en diskmaskin som ska ersättas med en ny går det oftast att göra installationen själv, om man är lite händig och framförallt noggrann. 

Saknas diskmaskin idag kan du behöva dra fram vatten, ansluta avlopp och installera ett elektriskt uttag som är jordat. Då behöver du anlita behöriga hantverkare som utför arbetet.

 

Kostnad för att installera en diskmaskin

Kostnaden för installationen av en diskmaskin beror på vilka förutsättningar som föreligger. 

 • En installation av diskmaskin kan kosta allt från 1000 - 6 000 kronor, beroende på förutsättningarna.
 • Du kan göra ett ROT-avdrag på 30 % av arbetskostnaderna.
 • Finns det elektricitet, anslutning på blandare för diskmaskinen och avlopp framdraget går det fort att installera en diskmaskin vilket gör att kostnaden hamnar på cirka 1000 kronor
 • Om det saknas blandare med uttag för diskmaskin behöver detta införskaffas. 
 • Saknas även vatten, avlopp och elektricitet behöver detta också installeras vilket gör att kostnaden för att installera en diskmaskin kan gå på flera tusen kronor. 
Klicka här om du vill få upp till 5 kostnadsfria offerter för din installation av diskmaskin

 

Installera en diskmaskin själv

 • Rätt förutsättningar
  Om du ska ersätta en befintlig diskmaskin eller om det redan finns förberett för att installera en diskmaskin kan du utföra arbetet själv. Det innebär att det ska finnas uttag för vatten på blandaren, ett vattenlås där du kan ansluta avloppsslangen och ett jordat eluttag. 
 • Fel förutsättningar
  Saknas ovan eller om du är minsta osäker på installationen bör du istället anlita en behörig rörmokare för att installera VVS och en behörig elektriker för att installera elektricitet.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag
  Du kan för säkerhets skull kontakta ditt försäkringsbolag för att höra vilka bestämmelser de har för installation av diskmaskin. 
 • Dokumentera installationen
  Du bör också dokumentera din installation genom att ta foton på de olika installationsmomenten. Detta så att de kan användas för att påvisa att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt ifall det uppstår en vattenskada senare som du vill få ersättning för från försäkringsbolaget.

 

Guide för att installera en diskmaskin

Nedan följer en guide för standard installation av diskmaskin. Var dock varsam då förutsättningarna kan se olika ut i. 

 1. Börja med att stänga av elektriciteten till diskmaskinen och stäng av vattnet. Finns det en avstängningsventil vid blandaren eller på vattenledningen kan du stänga av vattnet där annars behöver du stänga av vattnet vid huvudkranen.
 2. Dra sedan ut diskmaskinen från sin placering. Du kan behöva lossa de förankringar som finns i köksskåpen genom att skruva ut skruvarna som håller diskmaskinen på plats.
 3. Dra ur kontakten från eluttaget och lossa därefter vattenslangen och avloppsröret. Tänk på att det kan finnas vatten kvar i rören så det kan vara bra att ha en hink tillhands för att fånga upp vattnet så det inte rinner ut över golvet.
 4. Den gamla diskmaskinen kan du sedan överlämna för återvinning hos kommunens avfallshantering.
 5. Passa på att göra rent där den gamla diskmaskinen stod. Granska samtidigt rör och vattenledningar så att de är hela och i bra skick.
 6. För att minimera risken för vattenskador om din diskmaskin i framtiden börjar läcka ska du använda ett läckageskydd som du sedan ställer din diskmaskin på. Detta skyddar ditt golv, köksskåpen och väggar mot eventuellt framtida vattenläckage. Du kan enkelt se i framkanten på din diskmaskin om det finns vatten på läckageskyddet. Då bör du omgående göra en inspektion av din diskmaskin för att åtgärda läckage eller byta ut diskmaskinen.
 7. Anslut sedan vattenröret för vattentillförseln till uttaget på blandaren. Sätt i avloppsröret som ska släppa ut vatten från diskmaskinen till ditt vattenlås. Sätt därefter in elkontakten i det jordade uttaget.
 8. Montera in diskmaskinen på den plats där den ska stå och kontrollera så att det står stadigt och förankra diskmaskinen i köksskåpen med hjälp av de medföljande skruvarna.
 9. Testkör diskmaskinen och kontrollera så att det inte läcker vatten och att maskinen fungerar som den ska.

 

Anlita behöriga hantverkare för att installera diskmaskin

Om det saknas uttag för vatten, avlopp och elektricitet så behöver du anlita en behörig rörmokare som drar fram vatten och kopplar in diskmaskinen på fastighetens vattenledning.

Oftast ansluts en diskmaskins vattentillförsel på diskbänkens blandare så att man snabbt och enkelt kan stänga av vattnet. Du behöver eventuellt också byta till ett vattenlås som har uttag för avloppsslangen. 

För elektricitet så krävs det att en behörig elektriker drar elkablar och monterar ett jordat uttag för din diskmaskin. I samband med att rörmokaren utför VVS-arbeten så kopplar denne även in diskmaskinen åt dig så att du direkt kan börja använda den.

 

Gör en kostnadsfri offertförfrågan hos VVS Experter

Om du behöver ha hjälp med att installera en tvättmaskin, diskmaskin eller andra VVS-produkter kan du göra en offertförfrågan hos VVS Experter. Då får du offerter från upp till fem stycken granskade VVS-företag i ditt närområde som kan hjälpa dig med installationen av din diskmaskin. Det gör att du enkelt kan jämföra offerter för att hitta det företag som kan erbjuda dig bäst pris och de bästa villkoren för din installation. 

Att beställa och få offerter genom VVS Experter är kostnadsfritt och utan att du förbinder dig för något.

Skapa en kostnadsfri offertförfrågan

Fyll i formuläret så ser vi till att du få upp till 5 offerter från granskade VVS-företag.