Ta bort element i ditt hem (pris, att tänka på, tillvägagångssätt)

Ibland kan det finnas goda skäl till att du behöver ta bort element i ditt hem som exempelvis i samband med ombyggnad eller tillbyggnad. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga då du ska ta bort element i ditt hem.

Om du behöver ta bort element i ditt hem så är det något som går att utföra men som kräver stor försiktighet så att det inte senare uppstår vattenskada eller att värmesystemet tappar effekt. 

Det kan finnas många skäl till att man vill ta bort element eller flytta element som exempelvis i samband med tillbyggnad eller ombyggnad eller då ett element inte längre fungerar. 

När du ska ta bort element i ditt hem bör du konsultera en behörig rörmokare och även låta en rörmokare utföra arbetet så att du får arbetet utfört på ett säkert sätt.


Klicka här om du vill få upp till 5 kostnadsfria offerter för att ta bort ditt element. 


Att tänka på då du ska ta bort element

Ett vattenburet element är anslutet till fastighetens värmesystem vilket är ett slutet system som förser alla element i fastigheten med varmt vatten. När man ska ta bort ett element så kan detta påverka fastighetens uppvärmning. Därför bör man alltid konsultera en professionell rörmokare innan man tar bort sitt element.

Detsamma gäller om man ska flytta ett element då det kan leda till att värmeeffekten minskar och därmed så ökar uppvärmningskostnaderna. 

Det är också viktigt att rör-anslutningar pluggas väl och att nya rör och rör-anslutningar blir korrekt monterade så att det inte uppstår vattenskador i framtiden.


Varför ta bort element?

Det kan finnas flera skäl till att man behöver ta bort ett element som exempelvis i samband med ombyggnader där väggar eller fönster ska flyttas. Andra skäl kan vara:

 • Ålder
  Ett element håller vanligtvis 15-20 år.
 • Rost eller korrosion
  Rost kan bildas på utsidan av element, men även på insidan om slam byggs upp över tiden. Detta bör behandlas direkt för att undvika läckor.
 • Byta ut till nyare modell
  Vanligt är att man vill byta ut sitt element mot ett modernare och mer effektivt element. 

Oavsett vilka skäl man har att ta bort element bör man anlita en behörig rörmokare för att utföra arbetet enligt gällande branschregler.

Pris för att ta bort element

Om du anlitar en behörig rörmokare så tar arbetet med att ta bort ett element cirka 2-4 timmar och kräver lite material för att plugga igen rör-anslutningarna. Priset beror på hur stort element som ska tas bort.

 • Priset för att ta bort element ligger mellan 1000-3000kr i genomsnitt.

Vill du få bästa pris för ditt VVS-projekt kan du begära in och få upp till fem offerter kostnadsfritt från VVS Experter. Då kan du enkelt jämföra offerter för att finna det företag som kan erbjuda det bästa priset för att ta bort ditt element.


Ta bort element i bostadsrättsförening

Om man bor i en bostadsrättsförening så kan man inte ta bort element utan att först ha fått styrelsen tillstånd. Skälet till detta är att alla element i alla bostäder i fastigheten är anslutet till ett gemensamt värmesystem vilket innebär att borttagandet av ett element kan leda till att det uppstår minskad värmeeffekt i andra bostäder.

I en bostadsrättsförening så är det styrelsen som beslutar om alla arbeten som rör VVS-system som är gemensamma för alla boende. Du kan få tillstånd att ta bort element om arbetet utförs enligt de krav som bostadsrättsföreningen har på arbete med VVS.


Tillvägagångssätt för att ta bort element i ditt hem

Nedan är beskrivet hur det vanligtvis går till när man tar bort ett element, arbetet tar mellan 2-4 timmar för en erfaren rörmokare. Observera att det är inget vi rekommenderar att man gör på egen hand.

 1. Innan arbetet påbörjas ska cirkulationspumpen stängas av och termostaten stängas. I vissa fall behöver hela systemet först tömmas på vatten medan i andra fall så går det att stänga av vattentillförseln för ett enskilt element. 
 2. Därefter ska elementet lossas från fästena på väggen och sedan lossar man rör-anslutningar vid golvet.
 3. Det är viktigt att täppa igen elementets inlopp så att inte allt vatten i elementet rinner ut på golvet, dock kommer det alltid att hinna läcka ut lite svart vatten. 
 4. När det är gjort så släpper man ut vattnet från elementet i en hink.
 5. Efter att elementet är borttaget behöver man plugga igen rören i golven så att de inte läcker vatten. 
 6. Därefter sätter man på cirkulationspumpen och öppna upp vattentillförseln så att man kan kontrollera att elementen i alla de andra rummen fungerar som de ska.

Kan man ta bort element själv?

Att utföra VVS-arbeten själv är vanskligt och riskabelt då ett felaktigt utfört arbete eller användandet av fel material kan leda till framtida vattenskador eller fuktskador. Dessa kan bli både dyrbara att reparera men innebär ofta stor olägenhet för de boende i bostaden. 

Dessutom finns också en överhängande risk för att försäkringsbolaget nekar ersättning om arbetet inte är utfört av en behörig rörmokare. Det gör att du själv kan bli tvungen att bekosta renoveringen.Kostnadsfri offertförfrågan hos VVS Experter

Hos VVS Experter kan du göra en gratis offertförfrågan och få upp till fem offerter från kvalitetsgranskade VVS-företag på din ort. Eftersom vi redan har kontrollerat alla företag som erbjuder offerter genom VVS Experter så att de har F-skattsedel, god ekonomi samt arbetar enligt rådande branschregler slipper du det tidskrävande arbetet. Istället kan du lägga din tid på att jämföra offerter för att hitta det företag som kan erbjuda dig de bästa villkoren och det bästa priset för ditt VVS-projekt. 

Skapa en kostnadsfri offertförfrågan

Fyll i formuläret så ser vi till att du få upp till 5 offerter från granskade VVS-företag.