Vad kostar ett stammbyte för en villa?

Att utföra ett stambyte för villa är ett omfattande och kostsamt projekt som behöver utföras med cirka 50 års mellanrum. Vid ett stambyte krävs det ett flertal olika hantverkare som utför olika delar av projektet. Här kan du läsa mer om vad ett stambyte kostar och hur det går till.

Om man bor i en villa kommer man så småningom att behöver utföra ett stambyte för en villa vilket innebär att alla avloppsrör behöver bytas ut. Avloppsrör har en livslängd på cirka 50 år, om inget oväntat inträffar innan dess, och därefter behöver de ersättas med nya rör.

Att utföra ett stambyte för en villa är ett omfattande projekt som kräver att väggar och golv öppnas upp i badrum, kök och eventuellt på andra platser i bostaden.

Ett stambyte för en villa kan kosta mellan 300 000 upp till 600 000 kronor beroende på de förutsättningar som råder.

 

Hur går ett stambyte för villa till?

Som tidigare nämnts så är ett stambyte ett stort projekt som kan ta allt från några veckor upp till månader att genomföra beroende på olika faktorer. Bland annat påverkar hur många badrum som finns i villan, om det finns tvättstuga och omfattningen av avloppssystemet hur lång tid det tar. När man utför ett stambyte krävs en omfattande planering, inte bara för själva arbetet utan även för de som är boende i bostaden.

 

Under tiden stambytet pågår kommer vatten och avlopp vara avstängda samtidigt som det inte går att använda köket. Det är en stor olägenhet för de boende som därmed behöver hitta ett annat boende under tiden som arbetet pågår. 

Utöver det behöver alla rum som påverkas av stambytet som exempelvis kök och badrum att tömmas på saker så att de inte förstörs eller blir nedsmutsade av damm.

 

Anlita ett VVS-företag för totalentreprenaden

När man utför ett stambyte är det många olika hantverksgrupper som ska utföra arbeten som exempelvis rörmokare, elektriker, snickare, plattsättare, målare och eventuellt golvläggare. För att arbetet med stambytet ska flyta på så att det inte blir stopp krävs det att någon ansvarar för att koordinera arbetet för alla hantverkare så att rätt hantverkare är på plats vid rätt tillfälle. 

Om du anlitar ett VVS-företag som åtar sig hela totalentreprenaden så slipper du själv ha kontakter med flera olika företag och kontaktpersoner. Istället så ansvarar det företaget som har totalentreprenaden för att behöriga hantverkare utför arbetet enligt gällande branschregler. Det innebär också att du som beställare bara har en kontaktperson.

 

Begär in offerter för stambyte för en villa

Genom VVS Experter kan du göra en offertförfrågan och erhålla upp till fem stycken offerter från granskade VVS-företag. 

När du har jämfört de offerter du erhållit och valt ut en totalentreprenör för ditt projekt bör du skriva ett avtal med leverantören. Där ska allt arbete och material specificeras så att du vet exakt vad som ingår i det pris som du har fått. Därefter behöver du ta bort alla dina saker ur de rum som berörs och sannolikt även ordna med ett alternativt boende inför projektstarten.

 

Övergripande arbetsprocess vid stambyte

  1. Till att börja med kommer alla vitvaror, badrumsinredning, köksskåp och annan inredning att rivas ut. Därefter kommer väggar och golv att öppnas upp för att frilägga rören så att rörmokaren kan arbeta fritt med rören. Det kan innebära att en betydande del av betongplattan behöver öppnas upp för att komma åt rören som går under huset.
  2. När rören är frilagda kommer rörmokaren att ersätta alla avloppsrör med nya rör. Även vattenledningar kommer att bytas ut.
  3. Efter att rörmokaren är klar med sitt arbete i steg ett behöver elektrikern dra nya elkablar. Både rörmokaren och elektrikern kommer att behöva återkomma vid slutförandet för att ansluta vitvaror, kranar och för att koppla in armatur, eluttag och strömbrytare.
  4. När de nya rören är på plats och elektrikern är klar med kabeldragningen påbörjas arbetet med att återställa badrum, kök och andra platser där man varit tvungna att öppna upp golvet. Först gjuts nya golv och då kan man passa på att ta bort element i badrummet och istället lägga värmegolv om man så önskar.
  5. Därefter monteras nya väggskivor på väggarna i badrummet och eventuellt i kök. Dessa tätas sedan enligt de bestämmelser som finns avseende tätskikt i våtrumsutrymmen.
  6. När väggar och golv är återställda kan sedan det kakel och klinker du valt monteras.
  7. När kök och badrum är klara monteras sedan vitvaror in i badrummet och köksskåp i köket.
  8. Efter att rörmokaren och elektrikern har gjort klart sina arbeten utförs sedan en grovstädning av de rum där de utförts arbeten.

 

Alternativ till stambyte

I många fall kan man istället för ett stambyte utföra en relining av avloppssystemet. En relining innebär att man lägger in nya rör i de befintliga rören som sedan har en livslängd på upp till 50 år. Då slipper man genomföra omfattande renoveringar av sin bostad, som vid ett stambyte, vilket gör att kostnaden istället blir ungefär hälften så mycket.

 

Om VVS Experter

VVS Experter är en sajt där du kan finna all information du behöver då du ska utföra VVS-projekt i ditt hem. Här finns också en offerttjänst där du kan göra en offertförfrågan och erhålla upp till fem stycken offerter från kvalitetsgranskade VVS-företag i ditt närområde, kostnadsfritt och utan förpliktelser. 

Skapa en kostnadsfri offertförfrågan

Fyll i formuläret så ser vi till att du få upp till 5 offerter från granskade VVS-företag.